Mitt förhållningsätt i psykoterapi
  Ibland slår livet till med en kraft som man inte är beredd på. Du som söker psykoterapi tänker jag, är i otakt med livet. Lösningar som fungerat tidigare fungerar inte längre utan det uppstår en låsning. Min utgångspunkt är, att vårt sätt att vara och agera, går att förändra.

Det finns inga enkla svar på våra livsfrågor och jag har således fokus på och utgår från dina behov och önskningar. Vi prövar oss fram. En annan utgångspunkt i terapin kan vara att hjälpa dig att sörja det som inte blev som du önskade och kunna gå vidare trots förluster, besvikelser och svåra upplevelser i livet.

Mitt förhållningssätt i psykoterapin vilar på systemisk och existentiell grund. Det visar sig genom att jag lyssnar på den berättelse som framträder i stunden när vi möts. Genom dialog och utforskande närmar vi oss tillsammans vilka utmaningar du ställts inför och vad som är viktigast i ditt liv, just nu. Jag vill gärna möta dig där du befinner dig i livet och jag har en stark tilltro att du/ni har de flesta svaren.

Jag arbetar utifrån olika teoribildningar, inte utifrån manualer, utan använder mig av de idéer, teorier och erfarenheter som jag tror kan vara hjälpsamma för dig. Min förhoppning är att du ska känna dig friare genom våra samtal.

Mitt arbete är fokuserat på tankar, känslor och beteenden, hur de påverkar dig och dina relationer. Det handlar inte alltid om att ta bort det som gör ont utan snarare genom att vi talar om det smärtsamma, så kan du uppnå större tillfredsställelse och meningsfullhet i livet. I ett gemensamt utforskande skapas en ny berättelse som gör det möjligt att leva ett liv utifrån sina värderingar, det vill säga det som varje person anser är viktigt och värdefullt. Det är genom samtal som man kan hitta orden och berätta mer. Svårigheter i livet är mer än något som ska fördrivas. Genom att vara nyfiken på "det svåra" kan det finnas en möjlig väg vidare.

 
 
Telefon: 070-333 77 48          maria@relationsmottagning.se