Maria Wallmon
Maria Wallmon. Socionom och legitimerad psykoterapeut
Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut. Jag har mångårig erfarenhet av klientarbete inom olika områden. Jag har vidareutbildat mig i familjeterapi, lösningsfokuserad terapi, krishantering, sexologi, sorgbearbetning och föräldrapedagogik.

En legitimerad psykoterapeut har genomgått av Socialstyrelsen godkänd utbildning till psykoterapeut. För att antas till denna utbildning ska man ha grundutbildning i ett människovårdande yrke, exempelvis socionom eller psykolog. Dessutom krävs en gedigen grundutbildning i psykoterapi och därefter psykoterapeutiskt arbete.

För att se vad kan jag erbjuda dig och mer om hur psykoterapi går till klicka här >>
 
Telefon: 070-333 77 48          maria@relationsmottagning.se