Hur går det till?
 
Jag utgår från att alla människor är unika och då blir min utgångspunkt att terapin anpassas efter den person jag möter, både när det gäller innehåll och längd. Psykoterapi är för dig som vill gå många gånger, såväl som för dig som vill gå 1-3 gånger för att reflektera kring ett dilemma, exempelvis oro för en anhörig eller vart du själv ska vända dig. Det kan räcka med några samtal för att bli lugnare och hitta sin väg vidare.

För mig står mötet och relationen i fokus. Jag vill skapa en trygg miljö där du vågar närma dig det du vill och behöver prata om. Du ska ha möjlighet att dela dina tankar och känslor. Psykoterapi innebär att vi samtalar i en empatisk och reflekterande atmosfär.

Vi prövar oss fram för att hitta ny mening och för du ska kunna hitta nya sätt att förhålla dig till dina svårigheter. En annan utgångspunkt i terapin kan vara att hjälpa dig sörja det som inte blev av och kunna gå vidare trots förluster, besvikelser och upplevelser av livet.
 
 
Telefon: 070-333 77 48          maria@relationsmottagning.se