Vad kan du få hjälp med?
  Psykoterapi kan hjälpa dig när du:
  • Står inför ett vägval eller ett dilemma
  • Genomgår en förändring som innebär en ofrånkomlig livsomställning
  • Upplever att livet inte längre är tillfredsställande
  • Behöver tala om sorg och saknad
  • Drabbas av något allvarligt som händer, såsom dödsfall, skilsmässa, konflikter med närstående eller andra typer av förluster
  • Har svårt att hitta glädje och meningsfullhet i ditt liv
Du kan gå i terapi antingen för din egen skull eller för någon annan som lever nära dig - en partner, ett barn, en vän, en förälder.

Du avgör vad som är viktigt att samtala om. Jag erbjuder personligt och professionellt engagemang.

Välkommen att kontakta mig, Maria Wallmon, för mer information och bokning!

 
 
Telefon: 070-333 77 48          maria@relationsmottagning.se