Göteborgs Relationsmottagning Maria Wallmon erbjuder vägledning i livs- och relationsfrågor
 
Välkomna till Göteborgs Relationsmottagning
  De flesta av oss längtar efter ett mer meningsfullt liv där vi upplever frihet och makt övre våra livsval. För dig som befinner dig i en livssituation där detta inte finns, eller är intresserad av en fördjupad självkännedom, kan psykoterapi vara ett bra alternativ.

Det kan finnas många skäl till att söka upp en psykoterapeut. Ibland kan orsakerna upplevas som dunkla inför en kommande kontakt och det är ok att det är så. Under vårt första besök undersöker vi gemensamt vad du upplever som bekymmersamt och vad du önskar vore annorlunda. Kanske vill du förändra något i ditt liv eller hantera din livssituation på ett nytt sätt. Du kanske upplever ett stort lidande eller du önskar förstå mer av dig själv och varför du hamnar i svåra situationer.

Historiskt sett har vi ofta tänkt på terapi som en nödvändig insats vid ett sammanbrott, då en person eller en familj har allvarliga problem. I min roll som psykoterapeut vill jag ändra på det sättet att tänka och jobba för att det ska vara lika självklart att gå och prata med någon som att gå till tandläkaren. Dit går vi både när det gör riktigt ont, men också i förebyggande syfte.

Välkommen att kontakta mig, Maria Wallmon, för mer information och bokning!
Vad är psykoterapi och hur går det till? Klicka här för information >>